Kalkulacija zavisnih troškova nabave

Ivana

Uz već najavljene novitete modula koji značajno proširuju Odoo standardnu MRP aplikaciju i module, uskoro na Odoo Apps Store-u objavljujemo i modul za kalkulaciju zavisnih troškova nabave.

 

Bruto nabavna cijena za određeni proizvod obračunava se po formuli: fakturirana nabavna cijena bez PDV-a + zavisni troškovi nabave po artiklu.

Pod zavisne troškove računamo troškove prijevoza, troškove utovara ili istovara, troškove špedicije kod uvozne robe i ostale slične troškove.

Uzmimo primjer nabavke ormara, stola i 10 stolica. Uz račun koji smo dobili od dobavljača, prijevoznik nam je zaračunao i trošak prijevoza koji se odnosi na sve proizvode te kako bi dobili bruto nabavnu cijenu svakog proizvoda potrebno je prvo obračunati zavisni trošak po svakom artiklu.

 

Zavisni troškovi mogu se obračunavati na više načina, ali najčešći su:

1.       Po nabavnoj cijeni proizvoda – jedan od najčešćih načina obračuna zavisnih troškova. Ukupna vrijednost zavisnih troškova raspoređuje se na proizvode proporcionalno njihovoj nabavnoj vrijednosti.

2.       Po količini nabavljenih proizvoda – ukupna vrijednost zavisnih troškova raspoređuje se na proizvode proporcionalno njihovoj nabavljenoj količini.

 

Na ekranu kalkulacije povlači se ulazni račun za nabavu proizvoda te mu se pridodaju račun ili računi zavisnih troškova. 


 


Kalkulacijom izjednačavamo cijenu ukoliko je ona različita između narudžbe i ulaznog računa, ali kalkulacijom možemo izravnati i tečajne razlike.

 

Kao neovisan modul svakako će biti bitan svim korisnicima koji evidentiraju svoje proizvode preko skladišnog poslovanja i žele prikazati stvarnu cijenu nekog proizvoda.

 

Kod korisnika koji će koristiti MRP module i aplikacije, kalkulacija zavisnih troškova neophodan je preduvjet kako bi naš novi Odoo obračun proizvodnje obračunao sve materijalne i nematerijalne troškve.

 

Modul kalkulacije zavisnih troškova potražite uskoro na Odoo App Store-u, a u slučaju bilo kakvih dodatnih pitanja slobodno nas kontaktirajte.